Åsikter/debatt

En tanke kring faderskapsavskrivning

I skuggan av olika abortdiskussioner jag haft på nätet till och från har jag funderat på en i ämnets periferi besläktad grej. En fråga som jag inte riktigt vet hur jag ska kalla den, då jag sällan sett andra diskutera detta ämne. Men som handlar om en blivande faders möjlighet att under reglerade former avsäga sig faderskapet. Låt oss kalla det faderskapsavskrivning. En grej som alldeles säkert får många att himla med ögonen bara vid första anblick. Men jag ska förklara min tanke nedan.

Ett av de primära argumentet för den rådande och hälsosamt liberala abortpolitiken är den om autonomi, självbestämmande, sett som en självklarhet. I kvinnans fall kroppslig autonomi, kroppsligt självbestämmande. Där samtycke är ett centralt begrepp. Enkelt uttryckt kring ämnet fortplantning; där samtycke till sex inte är samtycke till att bli gravid och samtycke till att bli gravid kan upphävas och med den allmänna sjukvårdens hjälp realiseras, med vissa begränsningar i abortlagen. Alltså där frågor rörande sex och graviditet hanteras på ungefär samma sätt som alla andra frågor kring kropp och hälsa, där obrutet samtycke är ett villkor.

Vill en kvinna inte bli moder så ska hon heller inte bli det. Men samma argument om samtycke tycks sällan applicera på män i den exakta frågan om föräldraskap. För tydlighetens skull talar jag om föräldrarollen och föräldraansvaret och inte om att en man ska kunna utkräva något vad gäller kvinnors självbestämmande, i detta fallet frågan om fortsatt graviditet.

Ett ömsesidigt samtycke till sex är inte givet ett ömsesidigt samtycke till en graviditet eller i förlängningen ett föräldraskap. I de fall känslorna går isär och kvinnan låter en graviditet löpa ut, trots mannens uteblivna samtycke, och fadern väljer att flytta (eller utebli att flytta ihop med modern) så blir han, som jag förstår det, underhållsskyldig. En ordning som i de flesta fall är rationell i det att föräldraansvaret gäller föräldrarna och kostnaderna för barnet rimligtvis ska tas hand om föräldrarna – inte samhället. Men det är en ordning som också slår slint med det annars skarpa fokus på samtycke som råder.

Tanken jag underhållit ett tag, men sällan artikulerat, är den om en öppning för män vars partner har som avsikt att mot hans vilja göra honom till fader kan, under reglerade former, i god tid före en förlossning avsäga sig faderskapet. Som då inte längre håller mannen underhållsskyldig eller betraktar mannen som det blivande barnet anhörig. Detta utan att egentligen inkräkta på kvinnans egna bestämmande.

Givetvis ser jag själv en del problem med den här tanken. Där jag också vill börja med att säga att problembilden ovan lär vara sällsynt. Inte unik, men sällsynt. Men tillräckligt tryckande för de inblandade att situationen kan skänkas en tanke.

De större problemen med en sådan här politik vore att kvinnan förses, om än i förväg väl i förstånd, i en svårrodd ekonomisk situation. Om det förutsätts att kvinnan efter en sådan separation agerar enskild förälder med egen försörjning.

Det skulle också innebära ännu ett byråkratiskt antagligen svårnavigerat ämne beroende på kriterierna som behöver mötas för att att en faderskapsavskrivning ska hållas som giltig.

I de fall där fadern ändrar sig efter en förlossning och vill åter ingå i rollen som ansvarig förälder är jag osäker hur det ska gå till. Inte heller vet jag i vilken utsträckning en sådan öppning skulle kunna missbrukas, vare sig vad gäller faderns sena återinskrivning eller risken för påtryckningar från modern, familj och samhälle runtomkring.

Jag tar gärna emot tankar, idéer och kritik kring skriveriet ovan. Detta är en av få gånger jag artikulerat mina annars rätt spridda tankar kring ämnet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s