Sverige står fast trots alltmer cannabisliberal omvärld

Jag läste en insändare i Dagens Nyheter skriven av Maylee Oja idag 15 december kring ämnet cannabislegalisering i Sverige. Jag ville hänga på med mina tankar:

De senaste åren har det skett en viss politisk vändning i cannabisfrågan. Så sent som i oktober i år legaliserades bruk, försäljning och innehav av cannabis i Kanada och i USA legaliserades cannabis i flera stater och avkriminaliserades i desto fler. Israel förväntas legalisera cannabis 2019, samma år som Norge avser avkriminalisera cannabis. Till bakgrund av denna förändring i vår omvärld borde vi se över vår egen drogpolitik för att hitta en rationell och sund hållning baserad på fakta och rationella avvägningar hellre än konservativ, om än modern, tradition.

En legalisering skulle ha en rad fördelar. Dels skulle en lättare drog i stor utsträckning försvinna från den kriminella marknadens sortiment, vars målgrupp kraftigt smalnar. Samtidigt som distributionskedjan kan, och rimligtvis tvingas, granskas och kvaliteten, och med det säkerheten i brukandet, öka – precis som Maylee Oja skriver i sin insändare. I förlängningen går mer pengar tillbaka in i samhälle och stat hellre än till kriminella element.

Givetvis skulle en legalisering ske med små steg i starkt reglerade former. Inte olikt den historiska statliga, eller kungliga, relationen till sprit, tobak och kaffe om ofta börjat med stor återhållsamhet för att sedan sakta bli allmän, folklig vara. En långsam, kontrollerad – och ofta politiskt känslig – process alltså.

I Nederländerna, som ofta betraktas som Europas drogliberala metropol, är cannabisförsäljningen även där reglerad. Efter att man på 70-talet delat upp narkotika i olika kategorier, lätt och tung, har den lätta drogen cannabis effektivt avkriminaliserats för personligt bruk och småskaligt innehav, genom lagändringar eller toleranspraxis inom den offentliga åklagarorganisationen. Där försäljning sker på särskilda platser, i små volymer och enbart till myndiga och inskrivna boende i landet. En politik som också resulterat i att Nederländerna förväntas, paradoxalt nog, ha färre problematiska drogbrukare per capita än många andra europeiska länder – och som brukar ses som ett starkt argument för avkriminalisering eller legalisering utomlands.

De orosmoln som finns på cannabishimlen vad gäller en svensk avkriminalisering eller legalisering kommer, från min upplevelse av den återkommande debatten, främst från två saker. Dels en allmän oro för biverkningar och oanade konsekvenser vid storskalig och långgående konsumtion. För att inte återupprepa cigarettrökningens stora utbredning och allt eftersom: stora hälsolarm. Men också från en sorts religiös etikettsfixering – där narkotikaklassningen i sig gör fog för att cannabis är styggelse och ska förbli olagligt.

Jag tycker frågan om cannabislegalisering i Sverige ska tas på större allvar. Här finns många nyanser och dimensioner att ta till vara på utan att fastna kring etiketter eller hypotetiska värsta-scenarion. Titta på andra länders implementering och dra lärdom av deras brister och framgångar. Det finns data som pekar på en positiv korrelation mellan cannabisliberal politik och minskad missbruksproblematik och färre brukare av tyngre droger per capita. De ökade skatteintäkterna genom den lagliga försäljningen kombinerat med en större öppenhet i samband med en legalisering kan också bidraga till att sänka trösklarna för de som är – eller upplever sig vara – missbrukare till att söka vård och stöd och i tid.

En legalisering, i sedvanligt svenskt uppstyrd fason och med standardisering som mål, tror jag på sikt kan bidraga både till bättre statliga finanser, en åtstramning av en viktig kassako för kriminella och en sundare allt som allt drogpolitik för både brukare och övriga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s