Debattreplik: Inför Tiggeriförbud

Replik på Erik Samuelssons debattartikel Alingsås Tidning (23/4-19) ”Slopa tiggeriförbudet!”.

I takt med att de östeuropeiska tiggarna blivit ett naturligt, men allt mer oönskat, inslag i många svenskars vardag har attityderna gentemot dessa också skiftat. Fientligheten mot tiggeriet blandas allt för ofta ihop med fientlighet mot tiggarna. Väsentlig skillnad. Frågan är större än att med någon heder i behåll reduceras till en moralistisk teaterpjäs där den svage östeuropén sitter med sin kopp i ett landskap omslutet av de beskyddande medmänniskorna i hopplös kamp mot de allt starkare, ondskefulla rasisterna.

Först, för att nämna ordningsföreskrifternas påföljd är inte ordningsmaktens första vapen böter, utan avvisning. En tydlig markering från samhällets sida. Vidare antar jag att Alingsås ordningsföreskrifter Paragraf 10 var ämnad att beröra framför allt insamling utövad av organisationer, med syfte att ge verktyg för att filtrera bort och bekämpa bedrägliga insamlingar för att undvika att allmänheten vilseleds.

För det andra är det känsloladdade narrativet fel. De östeuropéer som tigger i Sverige är inte våra fattiga, utan främst Rumäniens och Bulgariens fattiga. Oönskade som länderna med stor glädje ser lämna gränsen vidare ut mot kontinenten. Ett problem mindre för korrupta Östeuropa. Medan svenskarna sänder signaler för dessa människor att ta sig hit genom allmänt hövligt bemötande, inkluderande organisationer och medborgerlig generositet. Sveriges utrymme att sätta press på Östeuropas socialpolitiska synder sjunker i takt med att vi låter tiggarna stanna här samtidigt som den politiska viljan att få bort tiggarna är svag. Ord och handling krockar. Vi avlastar östländernas sociala bördor och pratar om deras ansvar när vi samtidigt väljer en väg utan hopp till förändring.

Vidare bidrar ett tiggeriberoende till just det samhälle vi byggt för att slippa. Där samhällets resursfördelning sker främst på statlig eller kommunal nivå för att undvika att människor lever på nåder av allmänhetens privata nycker.

Jag förstår att många upplever stödet till utländska tiggare i Sverige som ett etiskt ställningstagande för den svage. Men det är ett stöd som har konsekvenser. Dels genom att människor utan egen försörjning blir kvar i landet utanför myndigheternas radar, attraktiva byten för kriminella. Men också för de ökade samhällskostnaderna i form av kostsamma avhysningar och saneringar av olagliga eller olämpliga bosättningar. Samt en hårdnande konkurrens mellan hemlösa och tiggare, där våra svenska hemlösa upplever sig förbisedda av våra myndigheter när härbärgen och sociala satsningar sprids ut tunnare mellan fler mottagare.

Men också mer svårfångade ting som ofta brukar avfärdas som den privilegierade människans klagan; en sänkt trygghetskänsla och sänkt tilltro till myndigheterna både i Sverige och Europa. Samt den känsla som Erik skriver om; en känsla av orättvisa, en upplevelse av en människofientlig samtid som i detta fall kommer till ytan genom att andra länders misslyckade socialpolitik gör sig påminda i form av dess utsatta som tar sig till Sverige.

Det är bara en tidsfråga innan Sverige, likt många andra europeiska länder, inför ett närmast unisont kommunalt tiggeriförbud eller en öppning åt ett förbud i hela nationen. Först då kan vi på allvar sätta press på staterna som genom medveten politik eller likgiltighet orsakar den odrägliga situation där medborgare upplever sig behöva lämna familjen i omgångar för att tigga hundratals mil hemifrån. Att linda in frågan i pseudo-humanistisk skrud och mena på att fortsätta med dagens status quo vore ett slag för rättvisan och mänskligheten är förvillelse. Där viljan att göra gott istället bidrar cementera orättvisorna man önskar råda bot på.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: