Alla inlägg av Mikael Steisner

WhiteTV: Mind control and stolen tanks

Henning Witte, a German-Swedish lawyer and conspiracy theorist, held a very strange and unfocused lecture in 2015, link here (in Swedish). The theme of the lecture was the connection between mind control and the immigration wave, or crisis, in Europe in 2015. During the slog of a lecture Witte went on a number of different tangents.

At first I had the ambition to dissect the lecture point by point, but then I came across one of the strangest claims on the subject of conspiracies and immigration I ever heard. Reducing all the other offenses on fact during the lecture to side issues.

Half-way into the lecture Witte claims he received solid information from an unknown higher-up in Germany that not only 400 000 terrorists from ISIS were already in the country by 2015, but during a supposed refugee raid at a military camp the following was stolen:

  • Arms and gear belonging to or being equivalent to 7 airborne battalions in Frankfurt/Oder, close to the Polish border (whatever that means).
  • 23 Leopard tanks.
  • 2 armored transports.
  • 2 military multi-purpose transports.

This claim struck me as much more outlandish than even the already cooky claims of mind control, as it’s so specific – and backwards. Looking around online for claims of stolen Leopard tanks I find nothing. Nobody else seems to have shared or made this claim in the past, not even the alarmist radical alt-right groups who are otherwise quick to jump on the scaremongering train with little regard went there.

How are a bunch of refugees, or anyone, supposed to steal tanks equal to almost two tank battalions and get away with it – let alone without huge spectacle? Filling the blanks I imagine Witte to believe there’s a conspiracy within the German military to let these items get stolen for an upcoming Islamist military coup. But nothing adds up.

If the there were a plan for a Islamist military coup in Germany, with infiltrators tall up in the German chain of command, the time window between stolen military assets and the actual coup would have to be small – or immediate. To what end would an armed group hellbent on a coup have a sudden pause, hide their stolen tanks and aircraft, and risk being detected or having stolen assets decay through lack of maintenance? As a peripheral detail, a Leopard II tank has an operational range of 550km with its internal fuel tank of 1200 liters of diesel. To fuel up the supposedly stolen tanks again you’d need a total of 27 600 liters of diesel. There’s a reason tank units are followed by a huge logistical chain and used sparingly.

This just did not happen and I have no idea what makes Witte believe that it did. While he says the strangest things I do believe him to be genuine. His website is poorly constructed and doesn’t run any ads, so there’s little incentive for him to bait for money-generating attention.

On his website there are a few articles written in English if you dig around for them: http://www.whitetv.se/

Bakslag mot aborträtten i USA, lågintensivt hot i Sverige

Olycklig utveckling i USA nu när Missouri och Alabama beslutat skärpa sin abortlagstiftning. Särskilt i Alabama där abortlagstiftningen hårdnat till de mest bakåtsträvande utvecklingslands-nivåerna. Bristen på självinsikt syns extra tydligt när guvernören kommenterar den kraftiga lagskärpningen med plattityder om att värna om livets okränkbarhet – i ett stat med dödsstraff på straffskalan och som nu gärna bortser från levande kvinnors rätt till klinisk abort, med ökad risk för kvinnors liv och hälsa som följd.

Den religiösa dumheten utövad i praktiken.

Jag har ganska stort förtroende för det amerikanska folkets närhet och förmåga till mobilisering i politiska frågor. Så jag tror inte att den nya abortlagstiftningen i enstaka stater kommer sprida sig särskilt långt, utan kommer främst hålla sig till stater som önskar markera sin konservativa kristna identitet. Men utvecklingen påminner om att aborträtten inte är given. Även om stödet i Sverige är stort finns det anledning att vara på sin vakt.

De som önskar ett förbud finns bland oss, men kommer sällan upp till ytan i mer än enskilda pinsamma inlägg på nätet eller ståendes med milt psykotiska plakatbudskap på sta’n. Men mellan varven aktualiseras frågan på mer organiserade sätt. Som kring 2015 när samvetsklausulen fördes fram i ljuset, framskyfflad av en lobbygrupp som ville att b la barnmorskor skulle ges rätt att vägra vissa arbetsmoment med hänvisning till religion eller i övrigt personliga övertygelser. Eller det patetiska fallet med abortvägrande utbildade barnmorskan Ellinor Grimmark som inte fick jobb eftersom hon inte ville utföra jobbet hon förväntades göra – på grund av sin kristna tro. Med den amerikanska kristna lobbyisterna i ryggen nöjde hon sig inte med att förlora i varje svensk rättsinstans – utan tog ärendet till Europadomstolen.

Även Sverigedemokraterna fick uppmärksamhet i ämnet när de, eller enskilda politiker i dess parti, talat om en vilja att korta ned den fria abortens övre gräns innan socialstyrelsen kopplas in. Från vecka 18 till vecka 12.

Det stormar knappast kring aborträttens framtid i Sverige. Men kusten är inte klar. Håll utkik.

Vaken.se – Livsfarliga stekpannor

Vaken.se har seglat upp på min radar efter de publicerat några minst sagt märkliga artiklar. En av de senare är en artikel kring de skräckinjagande och livsfarliga teflonstekpannorna. Artikeln är slarvigt utförd med källhänvisningar någonstans mellan svårnavigerade till helt omöjliga att luska fram. Det talas t ex om en icke specificerad professor i matsäkerhet i USA som upptäckt mycket farliga ämnen som frigörs från teflonbeläggningen under uppvärmning. Den okända personens titel ska tydligen räcka för att göra fyndet trovärdigt.

”Dupont som tillverkar teflonstekpannor medger själva att teflon som upphettas på vanliga spisar kan ge influensaliknande symptom. Tester av en professor i matsäkerhet från USA har upptäckt att flera mycket giftiga ämnen avges vid upphettning av teflonpannor, och detta vid matlagning på vanliga spisar.

Bland dessa ämnen finns vissa vid låga doser kan vara dödliga för människor. Vid litet högre temperaturer som kan nås på vissa typer av teflonpannor avges det kemiska stridsmedlet PFIB och en substans som verkar likt fosfogen (COF2) som användes som kemiskt stridsmedel under andra världskriget.”

Lite högre temperaturer i detta fallet är någonstans runt 70 grader över normal användning. Vid normal stektemperatur under 250 grader Celsius hittar jag ingenting som pekar på någon meningsfull risk. Vid temperaturer kring och över 250 grader Celsius börjar en viss gasbildning ta vid och mot 320 grader Celsius når materialet sin smältpunkt. Alltså långt över normal temperatur. Svenska Wikipediaartikeln här.

Den enda kopplingen mellan PFCE och PFIB jag hittar är denna artikeln. Men igen, vid normal uppvärmning sker inte gasbildningen, så kusten är – till synes – klar. PFIB är klassad som, på engelska, Schedule 2 enligt konventionen om förbud av kemiska vapen. Alltså en kemisk produkt som kan användas som stridsmedel eller användas för bombtillverkningen men som också har begränsad (civil) industriell användning. Att kalla ämnet för i sig kemiskt stridsmedel blir felaktigt då beskrivningen handlar om ändamål och inte kemiska egenskaper i sig.

”Att det är tillåtet att använda dessa teflonpannor som släpper ut så många giftiga partiklar och gaser är skrämmande. ”

Skitläskigt så länge som man låter sig skrämmas av andra lekmän som läst andra lekmäns skräcksummeringar. Undvik att rista in luffarshackbräden och undvik att steka så varmt att teflonbeläggningen smälter och oro är överflödig. Ett mindre axplock svenska länkar nedan:

Vaken.se – Sömnig vaccinskepsis

” Den oberoende reportern Ben Swann säger att motståndet mot vaccinkritiker har nått en helt ny nivå. Nu anses rätten att välja bort vaccination som ett hot mot folkhälsan, trots att amerikanska medborgare hittills kompenserats med 4 miljarder dollar för vaccinskador i en särskild vaccindomstol där ersättningarna kommer från skattebetalarna. ”

https://www.vaken.se/nu-ar-din-ratt-att-inte-vaccinera-dig-ett-hot-mot-folkhalsan-usa/

Det krävs inte mycket grundning i ämnet för att förstå varför tonläget mot vaccinmotståndare eller vaccinvägrare hårdnar. I takt med att fler väljer att inte vaccinera sig själva eller sina barn ökar fallen av annars i historiska mått nästan utrotade smittsamma sjukdomar, som mässlingen. Där de som väljer att inte vaccinera sig för det mesta klarar sig friska genom flockimmuniteten, genom alla andras vaccinationer. Med fler som skippar hotas de själva av ökad smittorisk och på kuppen också de som inte kan vaccinera sig på grund av immunförsvarsnedsättningar eller allergier.

Att deltaga i de grundläggande vaccinationsprogrammen kanske inte är en plikt, men det är att se som en skyldighet. Om inte för sig själv, så för alla omkring en – särskilt de som inte själva kan vaccineras.

Förresten, 4 miljarder dollar över 30 år är i sammanhanget ingenting. En snabb sökning gav mig detta resultatet, som talar om en uppskattad samhällsbesparing om 259 miljarder dollar sedan 1994 som resultat av de tillgängliga vaccinationsprogrammen. Eller hur de 4,1 miljoner barnen som föddes 2009 i USA vars vaccination förväntas spara samhället uppemot 70 miljarder dollar genom att slippa av vaccinen undvikbara sjukhusvistelser, nedsättningar och produktivitetsnedsättningar i deras närhet.

Samhällsbesparingen är gigantisk när antalet dödsfall, sjukhusplatser, smittohämmande insatser och skador räknas ihop. Det är också skattepengar. De som far illa av vaccinationer vare sig av olyckliga komplikationer eller mer sällsynta fall av vårdslöshet från myndigheter eller medicinbolag ska givetvis få stöd och ersättning. Men att göra en riskkalkyl med så groteskt ofullständig data, att helt strunta i vaccinationsprogrammens enorma globala hälsoförbättring, är fåneri.

Att sedan kommersiella jättar som Facebook vill hamna i god dager hos annonsörerna och regeringarna i länderna varifrån annonsörerna utgår är givet. Google gick bet hos sina annonsörer för några år sedan när annonsörerna tröttnade på att betala annonsplatser intill hatpredikanter, högerradikala och andra knäppgökar de inte ville bli förknippas med och annonsplatserna värde kraschade. Det som Facebook & vänner gör är att förhålla sig till marknaden på marknadens villkor. Jag tror inte Volvo, Mc Donalds eller Röda Korset gärna ser sina budskap bredvid vaccinmotståndares samhällsvådliga svammel och konspirationsteorier.

WhiteTV: Katt- och reptilögon

Katternas reptilögon kan inte förklaras med Darwins evolutionsteori

” Viktig intervju med Simon Parkes som förklarar att reptiloiderna gjorde genetiska experiment med inte bara människor utan även med katter, som fick många reptilgener inbyggda och det är därför de har reptilögon med slitsade pupiller. Inget annat däggdjur har sådana ögon. ”

http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33/2296.html

Kattdjurens vertikala elliptiska ögonform är inte unika bland däggdjuren utan återfinns också hos vissa hunddjur, bland annat rävar. Att ögonformen skulle vara unik för katter, än mindre kattdjur som taxonomisk kategori, är felaktigt.

Ögonformen kan i enkelhet förklaras av att de vertikala pupillerna givit vissa marklevande rovdjur en fördel i sin förmåga att detektera och behålla ett byte genom siktlinjen även under skutt och nedslag. Det finns även en del tankar kring att pupillens form kan bidraga till att förstärka intrycket av ett eventuellt byte i blickfånget, genom att mindre ljus släpps in mot näthinnan i den horisontella axeln.

Att dra slutsatsen att en (förutsatt antropomorfisk) reptilart skulle planterat reptil-gener i katter på grund av ytliga likheter mellan ödlors och kattdjurs pupillform är minst sagt lättroget. Också en slutsats som baseras på konspirationsteorier jag inte trodde någon på riktigt underhöll, utan som mest varit en humoristisk sträng för att göra narr av konspirationsteoretikerna.

Preacher Steven Anderson banned in Schengen

Out of the countries scheduled to be on the radical preacher Steven Andersons European tour the Dutch authorities were the fastest to issue a travel visa ban, effective through the entire Schengen territory. Stevens European tour now looks to be a trip to Ireland and back.

This is not the first time Steven Anderson stir up enough attention to get on the immigration and security offices radar in EU. He’s already banned from entry to England for one. His style and rhetoric is extreme even for American standards; calling homosexuals pedophiles and plague-bearers, praying for the death of his perceived antagonists and using generally inflamed and hysterical rhetoric. While his church organization in Arizona is small, his outreach online much grander. With a decent Swedish audience.

I’m a bit torn about the decision to ban Steven from entry. My immediate and positive response risks being colored by my fondness for the Netherlands, whose authorities issued the ban. With enough domestic cooks and extremists, the import – albeit temporary – of another we can do without.

With that said there’s a danger in European countries authorities shifting an increased focus on banning foreigners from entry based on unpopular opinion alone. There’s value in having extremists and radicals into the public discourse, in person and through correspondence. It highlights their ideas, ideologies and motivations and makes the individuals, the groups and its supporters open for criticism that would have otherwise been evaded. A lack of radical voices in the religious debate also risks reducing the already fairly poor and confused domestic religious discussions to be colored solely by the harmless softball rhetoric used by the including, community-centric religious communities. Where the divisive, hateful and radical commandments, preachment and policies are seen as extreme peripheral views instead of common, under different levels of disguise, in Sweden just as everywhere else on the planet.

Steven Anderson is not unique. Through the years I’ve mistaken him for one of many Kent Hovind sycophants. One of the bunch. And I believe the two main reasons he sticks out here enough to even write about here is his Swedish family name and his criticism of Sweden and Scandinavia. An agitator that paves way through strong opinions conflicting with the perceived norm – both in content and in level of conviction. A little bit like a Jordan B Peterson replacing the metaphysical substrates for swearing and screaming.

I can’t shake my gently positive attitude towards the ban. But I hope Dutch and Swedish authorities take some time to pause and analyze this method and attack vector. To minimize the risk of the visa bans become a political weapon as opposed to a tool for national security.

Predikanten steven anderson portad från schengen

Nederländska myndigheter var först på bollen med att porta den amerikanska, kristna radikale predikanten Steven Anderson (SvD 02/05) inför hans planerade Europaturné. Som istället blir en resa till Irland och sedan hem igen.

Steven har gjort ett namn för sig och sin församling genom att vara radikal även i amerikanska mått: homosexuella likställs med pedofiler och smittobärare, ber för oliktänkares död och har allmänt upptrissat inflammatoriskt språkbruk. Han och sin församling har inget stort medlemsunderlag i hemmamiljön i Arizona men har desto större publik på nätet.

Själv är jag något kluven till beslutet att porta Steven. Min omedelbara positiva reaktion är något färgad av att Nederländerna, ett land jag har särskilt positiv inställning gentemot, utfärdade inreseförbudet. Det finns tillräckligt många inhemska stollar och extremister för att import, om än tillfällig, utifrån känns överflödig.

Med det sagt riskerar en jakt på hatpredikanter och andra obekväma att sätta ribban lågt för myndigheters utfärdade inreseförbud. Det finns ett värde i att extremister ges utrymme i det offentliga, både i diskussionen och i person: det synliggör deras budskap och gör dom och deras följare mottagliga för granskning och kritik. En brist på dess röster i offentligheten gör också det religiösa samtalet, som redan är något förvirrat i Sverige, går ur led när religionen som paraplyterm domineras av den oförargliga retoriken som präglar de mer folkliga, gemenskapsfokuserade religiösa miljöerna.

De religiösa samtalen jag deltagit i på sociala medier med en mindre initierad publik brukar snabbt haka sig fast vid att religionen är i värsta fall harmlös och i bästa fall gör gott genom att ge, eller tilldela, människor ett konstgjort syfte. Medan det vanliga, men i offentliga Sverige inte ofta sedda, hat och hets inom religiösa miljöer skrivs av som en extrem ytterlighet. Då blir det ofta nära till hands att avfärda problembeskrivningar kring dessa hetsande miljöer som sprungna ur antagonisters fantasier hellre än att de är en naturlig del av den religiösa sfären i Sverige likt överallt annars i världen.

Steven Anderson är inte unik. Under åren har jag misstagit honom för en av flera Kent Hovind-efterapare. En i mängden. Som i våra breddgrader antagligen sticker ut mest genom det svenska familjenamnet och kritiken mot Sverige och Skandinavien. En agitator som vinner mark genom att ha starka åsikter som avviker från den upplevda normen både i innehåll och nivå av övertygelse. Lite som en snedtänd Jordan B Peterson, de metafysiska substraterna utbytta mot fula ord och gallskrik.

Jag kan dock inte släppa min försiktigt positiva inställning till inreseförbudet. Men jag hoppas samtidigt att nederländska och svenska myndigheter stannar upp och funderar på hur man ska hantera liknade ärenden framöver. För att undvika att inreseförbuden blir ett nyckfullt politiskt vapen, hellre än ett redskap för att säkra nationens och unionens gemensamma säkerhet.