Etikettarkiv: Nationella trygghetsundersökningen

Replik: Kristdemokratisk statistikjonglering

Kort kommentar riktad mot en debattartikel signerad Ebba Busch Thor publicerad i Svenska Dagbladet (05/04-19) ”80 000 kvinnor per år hade sluppit bli offer”. Kritiken gäller huvudsakligen det cyniska utnyttjandet av statistik.

”Enligt Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning drabbades mer än var tredje ung kvinna av sexualbrott under det gångna året. Nästan var tionde ung kvinna blev offer för ett allvarligt sexualbrott – alltså försök till eller fullbordad våldtäkt.”

Nej, det stämmer inte. Nationella trygghetsundersökning baseras på självupplevelse och inte på bekräftade eller polisanmälda fall. Sedan, så här lyder frågan BRÅ ställer i sin enkät:

”Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (2017)? Det kan till exempel handla om sexuella kränkande kommentarer i tal eller skrift eller att någon tafsat på dig, tvingat dig till en sexuell handling eller våldtagit dig. Det kan ha hänt hemma, i skolan, på arbetsplatsen, på internet eller på annan plats.”

Nationella trygghetsundersökningen 2018 sida 55

Notera det breda spannet. Det handlar alltså om allt mellan kränkande kommentarer till våldtäkt. Slutsatsen Ebba Busch Thor drar blir alltså helt fel utifrån statistiken den vilar på.

Senare i samma debattartikel framkommer en annan siffra:

”Siffrorna blir lätt abstrakta. Men det finns ungefär 4 miljoner kvinnor över 15 år i landet. När 2,3 procent av dem utsätts för försök till eller fullbordad våldtäkt innebär det att ungefär 100 000 drabbas. På ett år. Så illa är det nu.”

Handlade det inte om en dryg tiondel av kvinnorna precis? Men ja, 2,3% av kvinnorna som svarat på enkäten angav att de varit utsatta för grova sexuella övergrepp under 2017. Se Nationella trygghetsundersökningen sida 62.

Som vanligt finns det en del saker att ha i åtanke när statistik presenteras på detta sättet. I och med att resultatet är baserat på enkätsvar finns det en risk att pågående samhällsdebatter kan prägla enkätsvaren – och att de som känner sig frustrerade eller i övrigt påverkade är särskilt benägna att svara på enkäten, vilket blåser upp svarsresultatet.

Med det sagt är Nationella trygghetsundersökning ett nyttigt diskussionsunderlag. Men låt oss inte gå över styr i slutsatserna i sådan utsträckning att vi hittar på egna tolkningar av statistikens innebörd.