Etikettarkiv: Sveriges radio

Ring P1: Låt militären ta över

I dagens Ring P1 ringde en englands-svensk, Willmut, in ungefär halvvägs in i programmet med en beklagan kring Brexit. Han tyckte det var pinsamt hur parlamentarikerna hanterade brexit och hur deras agerande gjort England till åtlöje i världen. Landet vars forna glans redan är särgad.

Hans förslag på en lösning på situationen i parliamentet var att låta militären ta över i vad han kallade en mjuk militärkupp. Varje fråga kring hur detta skulle lösa problemen möttes av en axelryckningens hänvisning till ”vi vet inte förrän vi provat” .

Detta representerar en märklig syn på demokrati. En där demokratin reduceras ned till en process godkänd bara så länge dess utfall inte rör till landets anseende och/eller levererar skyndsamma resultat. Och där demokratin ses som förbrukad när landets folkvalda hamnar i en svår situation som bjuder in till retsamma skriverier.

Medan förslaget Willmut kom med är klart mer radikalt än de flesta andra jag hört så känns själva den underliggande tanken igen även bitvis i Sverige. Dels har vi stolligheterna enskilda i miljörörelsen kommit med där demokratin ses genom sin tröghet som människans förgörare till skillnad från en effektiv miljö-diktatur. Men det fanns även en hel del missnöje efter senaste valet, där tiden mellan valslut och en ny regering på plats bjöd upp till diskussioner om nedrustad demokrati med siktet på elitestyre istället.

I England precis som i Sverige: låt demokratin vara långsam och bitvis dramatisk och svår att parodera. Den uttryckta viljan att byta ut den mot en auktoritär stat ser jag som villfarelser sprungna ur en barnslig aningslöshet till hur ickedemokratier fungerar, eller snarare hur de inte fungerar, och hur det är att leva i ett samhälle där medborgaren är förpassad till åskadare.