Etikettarkiv: Witte

WhiteTV: bryssel stoppar 5g

White TV
Henning Witte skrev härom dagen ännu ett alarmistiskt inlägg kring farorna med 5G. Där ett utspel av miljöministern i Bryssel, Céline Fremault, utnyttjas för att tugga vidare på uppstötta villfarelser.

För att börja med vad miljöministern i Bryssel kommenterar så handlar hennes utspel främst om ett osäkert läge kring strålningsvolymen från 5G-masterna/tekniken. Man väljer att avbryta pilotprojektet i staden eftersom man är osäker kring huruvida den nya tekniken kommer överstiga stadens hyfsat låga strålnings-maxtak eller inte. Enligt Brusseltimes (01/04-19).

Witte vill istället beskriva läget som att ministern avbryter pilotprojektet på grund av hälsorisker snarare än för att ministern i försiktighetens namn inte vill ge undantag för rådande regler och en ovilja att godkänna tekniken innan den är dokumenterat säker. En stor skillnad.

Det ska också tilläggas att jag tvingats gissa mig till lite vad Witte faktiskt skriver med egna ord då artikeln tycks ha citattecken lite hur som helst. Vilket antagligen är ett tecken på att SÄPO och CIA hackat sig in i Wittes ordbehandlingsprogram och injekterat felaktiga ordlistor med syfte på att sänka förtroendet för Sveriges mest förtryckta television /sarkasm.

Vidare hänvisar Witte till prisbelönta förvillarna Strålskyddsstiftelsen i sin artikel.

Juristen som inte kan googla sig själv

Henning Witte är en lustig karaktär. Efter att ha luktat på det konspiratoriska saltet i samband med Estoniaförlisningens efterarbete, vari han deltog som ombud i två anhörigföreningar, så tycks ha kört rätt i väggen. Inte nog att han ständigt beklagar sig över hur marginaliserad hans amatörmässiga hemsida eller ”television” är och hur SÄPO är honom ständigt hack i häl. Hans fantasi är på samma nivå som hans bristande teknikkunnande.I en video från 2016 påstår Witte att Google censurerar hans skriverier genom att sökorden han skriver in inte genererar träffarna han förväntar sig. I videon väljer han att söka på nyckelord som inte finns i artikeln han skrivit och menar att det är Googles fel.

Witte söker på ”Kurzweil nobelfest” och hittar inte sin artikel. Eftersom i artikeln finns nobelfest, obestämd form, aldrig nämnd. Nobelfesten, specifik form, däremot. Nu har indexeringen haft några år på sig, så när jag söker på samma sökord som Witte hittar jag artikeln som första träff både på DuckDuckGo, Google och Bing både angivet nobelfest i obestämd och även bestämd form.

Senare i samma video går Witte in på sin hemsida och omdirigeras snabbt till ett felmeddelande från H-sphere. En tjänst som Witte själv eller genom sitt webbhotell använder där en konflikt någonstans uppstått. Den dirigerade adressen går till en banner-bildfil som ger ett 404-meddelande. Det är också en konspiration mot Witte, tydligen. Fast där Firefox är förövaren av någon anledning.

”Google bedriver smygcensur mot White TV på löpande band. Viktiga inslag som är farliga för makthavarna tas bort från sökningen men om man söker ordagrant efter White TV-inslaget så visas det på Google. Naturligtvis letar ingen ordagrant.

Kritik mot Ray Kurzweil är kritik mot Artificiell intelligens (AI), den största faran för vår värld. AI är ett instrument av djävulen som har format de s.k. Archons, som den dolda bibeln varnar inför. Archons kontrollerar reptiloiderna, som i sin tur kontrollerar jorden med alla människor och andra högt och lägre utvecklade varelser som lever här.”

Wittes slagkraftiga kritik i ovan beskrivna Youtube-klipps beskrivning. Kommentar överflödig.